Konferencja "Książka w dobie kontrreformacji"

6-17 września 2021, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zapraszamy do udziału w wirtualnej konferencji poświęconej powiązaniom między książką drukowaną a kontrreformacją jako nurtem religijnym, kulturowym i społecznym.


Autorzy opracowań na temat dziejów druku w dobie sporów wyznaniowych koncentrują się przede wszystkim na roli tego medium w szerzeniu i kształtowaniu się idei reformacyjnych.
Produkcja wydawnicza, której celem było propagowanie wartości i poglądów katolickich, nie spotkała się dotychczas z podobnym zainteresowaniem, choć trydencki katolicyzm był jednym z najpotężniejszych czynników kształtujących nie tylko religijną i polityczną historię Europy, ale również jej kulturę. Zwolennicy kontrreformacji byli świadomi skutków, zarówno sprzyjających, jak i potencjalnie zgubnych, jakie druk niósł ze sobą dla ich sprawy. Przejawy tej świadomości były rozmaite: od Indeksu ksiąg zakazanych, przez reformę ksiąg liturgicznych, po systematyczne dostarczanie wiernym pobożnych książek w językach narodowych.


Celem konferencji będzie ożywienie dyskusji nad tym, jak katolicy wykorzystywali moc druku po wystąpieniu Lutra; jaka była rola tego medium podczas starcia katolicyzmu i idei reformacyjnych; jak druk służył reformie Kościoła katolickiego po soborze trydenckim.

Zapraszamy historyków książki, archiwistów, literaturoznawców i bibliotekarzy do wspólnej refleksji nad drukiem jako nośnikiem idei w dobie kontrreformacji oraz nad oddziaływaniem potrydenckiego katolicyzmu na rynek i kulturę książki w Europie. Mile widziane będą zarówno studia przypadków, jak i relacje z szerzej zakrojonych badań. Przykładowe zagadnienia:
- rozwój międzynarodowych i lokalnych rynków (produkcja i dystrybucja książki katolickiej, rola dużych ośrodków i peryferii);
- nowi czytelnicy (druk jako narzędzie działalności duszpasterskiej i misyjnej, pobożność powszechna);
- relacje międzywyznaniowe (polemiki, inspiracje i imitacje, wspólne obszary chrześcijańskiego dziedzictwa i tradycji);
- książka w życiu zakonów i stowarzyszeń religijnych;
- kulturowe oddziaływanie druku w dobie kontrreformacji (nowe gatunki, ich twórcy, nowe konwencje wydawnicze);
- cenzura i inne regulacje;
- typografia i estetyka książki;
- źródła bibliograficzne i archiwalne;
- bibliometria i big data.


Po konferencji planowana jest publikacja recenzowanego tomu zbiorowego w serii ‘The Library of the Written Word’ wydawnictwa Brill. Językiem konferencji będzie angielski. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (tytuł referatu, streszczenie do 300 słów oraz krótka notka biograficzna) do Justyny Kiliańczyk-Zięby (justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl) i Magdaleny Komorowskiej (magdalena.komorowska@uj.edu.pl) do 1 maja 2021. O włączeniu wystąpienia do programu poinformujemy Państwa do 15 czerwca 2021.

Data opublikowania: 26.04.2021
Osoba publikująca: Justyna Wysocka