Kraków drukarzy

Czarna sztuka. Szlak pierwszych krakowskich drukarń to nowa publikacja, która może służyć za przewodnik podczas przechadzek śladem nobliwych i zasłużonych drukarzy z dawnych wieków. Bogato ilustrowana książeczka zawiera mapę oraz krótkie noty o artystach czarnej sztuki i ich tłoczniach (mowa m.in. o Łazarzu Andrysowicu, Szwajpolcie Fiolu, Janie Hallerze, Janie Januszowskim, Macieju Wirzbięcie, rodzinie Schedlów i Szarfenbergerów). Autorką tekstów jest dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba. W pracach nad tym nietuzinkowym bedekerem wzięli udział również studenci z Koła Naukowego Edytorów UJ. Pomysłodawcą drukarskiego szlaku jest Tadeusz Grajpel, a jego koordynatorką Magdalena Link-Lenczowska. Do organizatorów tego przedsięwzięcia należą Miasto Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Do zdobycia w dobrych księgarniach. 

Data opublikowania: 18.05.2021
Osoba publikująca: Justyna Wysocka