Zebranie Katedry

Kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ zaprasza na zebranie. Odbędzie się ono w poniedziałek 31 maja o godz. 18.30 na platformie Teams, zespół "Katedra Edytorstwa". Referat pt. "Homo sapiens" Stanisława Przybyszewskiego. Dylematy edytora wygłosi prof. dr hab. Ewa Skorupa. Osoby spoza naszej uczelni, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o kontakt z Kierownikiem Katedry (janusz.gruchala@uj.edu.pl).

Data opublikowania: 23.05.2021
Osoba publikująca: Justyna Wysocka