Zebranie Katedry

Kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 na platformie MSTeams, zespół Katedra Edytorstwa. Referat pt. Siedemnastowieczne druki cyrylickie z Kijowa i Czernihowa wygłosi dr hab. Klaudia Socha.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zebraniu proszę o kontakt mailowy: janusz.gruchala@uj.edu.pl

Data opublikowania: 05.11.2021
Osoba publikująca: Justyna Wysocka