Zebranie Katedry

Kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych zaprasza na zebranie naukowe. Odbędzie się ono w poniedziałek 31 stycznia o godz. 18.00, na platformie MS Teams w zespole Katedra Edytorstwa. Referat pod tytułem Uobecnienie drukarza w repertuarze oficyny Schedlów wygłosi dr Michał Czerenkiewicz.
Data opublikowania: 25.01.2022
Osoba publikująca: Justyna Wysocka