Zebranie Katedry

Kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych zaprasza na zebranie naukowe Katedry we wtorek 29 marca 2022 r. o godz. 18.30. Referat pt. Książka w armii Andersa – przypadek Stanisława Gliwy wygłosi mgr Joanna Hałaczkiewicz. Zebranie odbędzie się w „kanale” Katedra Edytorstwa w MS Teams, poniżej link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc62a11a59b744e4abbd8b5c2b39292e%40thread.tacv2/1647435491649?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22103db38b-8eb0-462c-b2d8-4cc940fb91c0%22%7d

Data opublikowania: 24.03.2022
Osoba publikująca: Justyna Wysocka