Konferencja "Wokół Oficyny"

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ i Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie zapraszają na konferencję naukową Wokół Oficyny. Twórcy związani z londyńskim wydawnictwem Krystyny i Czesława Bednarczyków

Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2023 roku (ul. Gołębia 16, sala nr 42). Jej program znajduje się poniżej.

Piątek 31 marca 
 
10.00 Otwarcie konferencji 
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, dr hab. Jarosław Fazan prof. UJ
Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Regina Wasiak-Taylor
Kierownik Archiwum OPiM, prof. dr hab. Janusz Gruchała
10.30 red. Regina Wasiak Taylor (ZPPnO), „Przedłużyliście mi życie”. Krystyna Bednarczyk prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
10.50 dr hab. Jan Wolski prof. URz, Prymat sztuki nad polityką. Literacko-artystyczny kwartalnik „Oficyna Poetów”
11.10 mgr Katarzyna Bzowska-Budd (ZPPnO), Jedna czy dwie literatury? Oficyna Poetów i Malarzy a Polska Fundacja Kulturalna, wydawca „Dziennika” i „Tygodnia”
11.30 przerwa kawowa
11.50 dr Justyna Gorzkowicz (PUNO), Stanisław Vincenz i Oficyna Bednarczyków. Dzieje jednego opowiadania
12.10 prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), „W zastępstwie Norwida” - Jerzy Pietrkiewicz w Oficynie Poetów i Malarzy
12.30 prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (UŁ), Pisarze krajowi w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy
12.50 dyskusja
 
13.30 przerwa obiadowa
 
14.40 prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Badanie Oficyny. Doświadczenia dziesięciu lat Archiwum OPiM w Krakowie
15.00 mgr Joanna Pędzich-Opioła, Adam Podgórecki zaprzyjaźniony autor OPiM
15.20 dr hab. Tomasz Chomiszczak prof. UP, „Port szczęścia literackiego”. Marian Pankowski w oficynie Bednarczyków
15.40 dr Marcin Lutomierski (UMK), Publikacje dla młodego odbiorcy wydrukowane przez Oficynę Poetów i Malarzy
16.00 dr Joanna Budzik (UJ), Twórczość poetów grupy „Kontynenty” w perspektywie interartystycznej 
16.20 dr Krystyna Gielarek-Gorczyca (URz), Tylko ja – liryczny portret Krystyny Bednarczykowej na podstawie tomu „Niedocałowane szczęście"
16.40 Dyskusja
18.00 prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ), Wyobrażenia domu w poezji Czesława Bednarczyka
Wieczór poetycki poświęcony twórczości Krystyny i Czesława Bednarczyków
19.45 Kolacja
 
Sobota 1 kwietnia 2023 r.
 
9.00 dr Bogumiła Żongołłowicz (Melbourne, Australia), „Upojna woń żywicy”. O Ludwiku Tabaczyńskim i jego poezji
9.20 dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Poeta na emigracji – o obecności Stanisława Wygodzkiego w Oficynie Poetów i Malarzy
9.40 dr hab. Mirosław Supruniuk (UMK), Malarze Oficyny Poetów i Malarzy
10.00 dr Joanna Hałaczkiewicz (UJ), Bednarczykowie i Stanisław Gliwa – o wspólnych początkach dwóch Oficyn 
10.20 przerwa kawowa
10.40 prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), Herbatki w Oficynie „pod mostem”. Krystyna i Czesław Bednarczykowie w listach i wspomnieniach Floriana Śmiei
11.00 prof. dr hab. Janusz Pasterski (URz), Poezja, poeci i książki w wierszach Czesława Bednarczyka
11.20 prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), Przyjazna Oficyna. Publikacje Adama Czerniawskiego
11.40 dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska prof. UŚ, Twórczość Bogdana Czaykowskiego w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy
12.00 mgr Natalia Koza, Arthur R. Lazzam, walijski autor w Oficynie 
12.20 dyskusja
 
13.20 przerwa obiadowa
 
14.20 dr hab. Rafał Moczkodan prof. UMK, Bibliografia „Wiadomości” a bibliografia „Oficyny Poetów”. Szanse i wyzwania badawcze
14.40 Aleksandra Sołtysik (UJ), Janin zapomniany. Znaczenie archiwum dla badań nad polskim pisarstwem emigracyjnym
15.00 mgr Justyna Wysocka, Maria i Józef Czapscy w Oficynie Poetów i Malarzy
15.20 przerwa kawowa
15.40 Lidia Nowak (UJ), Norwidiana w Oficynie Poetów i Malarzy, czyli o edytorskim archiwum Kazimierza Sowińskiego
16.00 mgr Katarzyna Kozioł, Wacław Iwaniuk współpracownikiem Oficyny
16.20 mgr Joanna Piechura (UW), „Mam prośbę: napisz mi wszystko”. O korespondencji Czesława Bednarczyka i Jana Brzękowskiego
16.40 dyskusja
17.30 Zakończenie konferencji (Regina Wasiak-Taylor, Janusz Gruchała)
Data opublikowania: 20.03.2023
Osoba publikująca: Justyna Wysocka