Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 14, p. 66 i 65
31-007 Kraków

tel. +48 12 6631378

kierownik: prof. dr hab. Janusz Gruchała
kontakt z pracownikami podany w dziale: Dyżury

Sekretariat studencki dla kierunku Edytorstwo:
Mgr Katarzyna Nęcek (katarzyna.necek@uj.edu.pl)

tel. 12 663 13 23, pok. 44