Prace badawcze w Katedrze Edytorstwa

Członkowie zespołu Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych podejmują zadania badawcze o charakterze polonistycznym i edytorskim, dotyczące zarówno literatury dawnej, jak i nowszej, przygotowują naukowe edycje tekstów wartych ponownego opracowania i wydania.

Przykładowe zagadnienia badawcze podejmowane w ostatnich latach

 • Edycja pism Piotra Skargi
 • Kompozycja graficzna druków polskich XVIXVII w.
 • Elektroniczna edycja tekstów dawnych
 • Elektroniczna edycja tekstów XX-wiecznych
 • Sygnety drukarskie XVIXVII w. w Polsce
 • Oprawy starych druków w księgozbiorach krakowskich
 • Stare druki w księgozbiorze XX. Misjonarzy w Krakowie
 • Archiwum londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy
 • Formy wydawnicze klasyków polskiego pozytywizmu
 • Wielkie rody wydawców XIX wieku
 • Działalność wydawnictw polskich w XIX i XX w. w Polsce
 • Sztuka portretowania bohaterów literackich XIX i XX w.