Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2012 roku w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych została utworzona Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, która stwarza duże możliwości prowadzenia nowych badań o cha­­ra­k­te­­rze edytorskim.

Do zadań Pracowni należą między innymi:

  • opieka nad ar­chi­wum londyńskiej firmy wydawniczej Oficyna Poetów i Malarzy, przekazanym w drodze zapisu testamentowego przez Krystynę Bednarczykową;
  • opracowanie zbiorów w formie tra­dy­cyj­nej (inwentarz, katalog dokumentów i książek) oraz elektronicznej;
  • digitalizacja zbiorów i prowadzenie strony internetowej poświęconej Pracowni;
  • opracowanie edycji wybranych dokumentów, a w szczególności korespondencji z autorami drukującymi swoje książki w Oficynie Poetów i Malarzy;
  • organizowanie i współorganizowanie konferencji i wykładów poświęconych życiu kulturalnemu emigracji, inspirowanie prac naukowych dotyczących Oficyny Poetów i Malarzy oraz życia literackiego na emigracji po II wojnie światowej. 

Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Janusz S. Gruchała.

 

Dyżury w Pracowni – Archiwum

Wizyty indywidualne w Pracowni-Archiwum są możliwe po zapowiedzi (juska.wysocka@gmail.com). Serdecznie zapraszamy studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych. 

Dyżury dydaktyczne dla studentów podane są w zakładce Dyżury.

Zachęcamy do korzystania z wykazu korespondencji oraz materiałów redakcyjnych przechowywanych w Pracowni-Archiwum OPiM. 

https://opim.yum.pl/

tel. +48 12 6631378
e-mail: juska.wysocka@gmail.com
 
Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Lokalizacja

Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 14, p. 65
31-007 Kraków

tel. +48 12 6631378

(zobacz mapkę)