Nasi absolwenci

B
 
Justyna Bąba
Pracuje w Agencji Reklamowej S4 jako Group Account Manager.
 
C
 
Tomasz Charnas
Redaktor wydawniczy i dziennikarz kulturalny, copywriter. Przez kilka lat łączył dzia­łal­ność edytorską z krytyką literacką i animacją kultury. Współautor słownika młodej polskiej kultury „Tekstylia bis" (2006). Obecnie pisuje głównie dla portalu E-SPLOT i re­da­guje po­zy­cje Korporacji Ha!art. Na antenie małopolskiej radiofonii.fm prowadzi „KONFRONTAkCJE" – program o pisaniu, czytaniu, dizajnie, rynku i obiegach wy­daw­ni­czych, a dla internetowego Radia Queer.pl przygotowuje program „QUEEROWNIA".
 
Małgorzata Chyc
Graficzka, redaktorka i założycielka pracowni graficznej By Mouse. Firma specjalizuje się w składzie i łamaniu tekstu oraz przygotowaniu do druku rozmaitych publikacji, zapewnia kompleksową obsługę, oferując usługi graficzne i typograficzne oraz redakcyjne i korektorskie, tworzy identyfikację wizualną oraz projektuje i wdraża strony WWW.
 
Anna Ciepiela
Absolwentka edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (licencjat 2010), obecnie pracuje w stu­diu graficznym Atelierul de grafica w Bukareszcie jako projektant i operator DTP. Współ­pra­co­wała z Wydawnictwem Karakter, W.A.B, Wydawnictwem Literackim.
 
Julita Cisowska
Redaktor w Wydawnictwie Znak, przez długi czas współpracowała z Katedrą Edytorstwa jako dydaktyk (prowadziła przedmiot Przygotowanie publikacji).
 
D
 
Dawid Dyrda
Grafik komputerowy oraz operator DTP w Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi w Krakowie. Jako freelancer współpracuje z Instytutem im. Ludwiga von Misesa.
 
G
 
Karina Graj
Absolwentka edytorstwa (UJ), Akademickiego Kursu Typografii (UKSW) oraz User Experience & Product Design (AGH). Od 2011 roku związana z branżą reklamową i wydawniczą. Jako art director odpowiada za wizualny aspekt komunikacji, pracując przy kampaniach reklamowych, publikacjach, stronach internetowych czy opracowaniu identyfikacji wizualnej. Jako rysowniczka tworzy ilustracje, plakaty, okładki oraz infografiki. Współpracuje z agencją reklamową Eskadra, wydawnictwem Znak oraz klientami indywidualnymi.
 
Agata Gruszczyńska (z domu Romanowska)
Od 2006 roku prowadzi Pracownię Register, studio graficzno-wydawnicze. Firma zajmuje się projektowaniem, składem i przygotowaniem do druku (dtp) publikacji wie­lo­stro­ni­co­wych, takich jak książki, czasopisma, gazetki, katalogi, foldery.
 
H
 
Marcin Hernas
Projektuje i składa książki, a także okładki, plakaty i inne projekty graficzne. Pracuje w agen­cji Tessera, specjalizującej się w wydawnictwach typu Custom Publishing.
 
K
 
Barbara Konczarek
Jest grafikiem i ilustratorem, współpracuje m.in. z wydawnictwami Officyna, WAM, Illumi­na­tio czy DiG, wykonuje też projekty okładek płyt i concept arty do gier komputerowych.
 
Monika Kucab
W latach 2010–2011 pracowała w portalu internetowym studentnews.pl. Obecnie współ­pra­cuje z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wykonując ko­rekty ksią­żek i cza­­so­­pism nau­ko­wych z dziedzin takich jak: teologia, filozofia, historia Kościoła, katechetyka, mu­zy­ka kościelna, socjologia. Współpracowała także z Pracownią Wydawniczą „Ad Verbum" (korekta powieści kryminalnej).
 
Magdalena Kusak (z domu Kowarzyk)
Pracuje w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców „Polska Książka", organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, gdzie koordynuję polskie prace w europejskim pro­jek­cie ARROW Plus, który ułatwić ma poszukiwanie informacji o właścicielach praw ma­ją­tko­wych do dzieł, i odpowiadam za kwestie komunikacyjne oraz proces repartycji dla wydawców środków pobranych od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat reprograficznych na podstawie art. 20 i 20(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Ł
 
Monika Łojewska-Ciępka
Pracuje w Księgarni Akademickiej jako redaktor/redaktor prowadzący.
 
M
 
Aleksandra Motyka
Kierownik redakcji w Wydawnictwie Esprit, autorka wydanego pod pseudonimem Sasza Hady kryminału, początkująca tłumaczka, recenzentka współpracująca z portalem Zbrodnia w Bibliotece i kwartalnikiem Ryms.
 
Katarzyna Mróz-Jaskuła
Od ponad trzech lat pracuje jako operatorka DTP w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiel­loń­skiego. Poza tym współpracuje z portalem www.fotomargines.pl – pisze tam artykuły poświęcone fotografii (głównie recenzje książek i wystaw).
 
Magdalena Mrożek
Pracuje jako korektor/operator DTP w dziale DTP w agencji tłumaczeniowej Argos Trans­la­tions; współpracuje też z krakowskimi wydawnictwami (jako korektor i operator DTP).
 
N
 
Agata Nalepa
Jest freelancerem. Jako redaktor / korektor współpracowała z agencjami reklamowymi (np. Jocker Studio), biurami tłumaczeń (np. Lido-Lang) i wydawnictwami (np. Esprit). Zajmuje się też muzyką. Od 2007 roku gra w orkiestrze Icon, a w 2012 należała do Music Ministry przy St Francis Church w Nowym Jorku.
 
O
 
Diana Osmęda
Jest redaktorem prowadzącym w wydawnictwie Księgarnia Akademicka, współpracuje z wydawnictwami Esprit i Wysoki Zamek. Prowadziła zajęcia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujące do pracy w redakcji.
 
P
 
Cecylia Pierzchała
DTP Leader w SeproTec Multilingual Solutions.
 
Szymon Pipień
Jest grafikiem komputerowym/operatorem DTP w Instytucie Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Jako freelancer współpracuje z krakowskimi wydawnictwami (Wydawnictwo św. Stanisława, Księ­gar­nia Akademicka) dla których projektuje okładki i przygotowuje publikacje do druku.
 
Anna Poinc-Chrabąszcz
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2004/2005, z wyróżnieniem ukończyła edytorstwo na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiel­loń­skie­go, ma także bogate doświadczenia we współpracy z innymi krakowskimi redakcjami (m.in. Impuls, WAM). Jej główne zainteresowania ściśle wiążą się z wykonywanym zawodem (kultura i przemiany współczesnego języka polskiego, normy a uzus językowy, estetyka współczesnej książki).
 
Pracownia Mole
Założona w 2014 r. przez cztery studentki edytorstwa – Natalię Pawlik, Sylwię Klich, Katarzynę Krukar i Aleksandrę Lis. Głównym polem działalności Pracowni jest kompleksowe przygotowanie książek do publikacji – od redakcji przez korekty, projekt okładki i skład (zarówno do druku, jak i do formatów elektronicznych), ale w ramach jej oferty znajdują się także: projektowanie identyfikacji wizualnych, stron internetowych oraz organizowanie kampanii w mediach społecznościowych. Zespół Moli najczęściej pracuje nad publikacjami naukowymi i popularnonaukowymi, ale w swoim portfolio ma także poradniki, wywiady-rzeki, powieści i książki dziecięce. Wśród klientów Pracowni znajdują się między innymi TAiWPNUniversitas, Wydawnictwo Literówka, Wydawnictwo Znak Literanova i Wydawnictwo WAM.
 
R
 
Monika Rataj
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Współpracowała z Agencją Reklamową S4 zajmując się opracowywaniem materiałów custom publishing oraz Stowarzyszeniem Wiosna (skład materiałów informacyjnych). Obecnie zajmuje się marketingiem w firmie Comarch. Odpowiada za realizację strategii wspierających sprzedaż, w tym również projektowanie graficzne zgodnie z identyfikacją wizualną firmy (materiały drukowane oraz internetowe).
 
Katarzyna Romanek
Pracuje w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku redaktora językowego (w praktyce jako korektor), a poza tym współ­pra­cuje z wy­daw­nic­twami Scriptum i Warszawską Firmą Wydawniczą (korekty i redakcje). Do niedawna współpracowała także z agencją reklamową Point 4 Art.
 
Anna Regulska (z domu Jungiewicz)
Na studiach współpracowała z krakowskim portalem kulturalnym Kulturatka.pl, który gorąco poleca. Poza tym wykonywała korekty i skład m.in. dla A.T. Group. Obecnie jest pełnoeatatowym koordynatorem redakcji zdjęciowej w firmie media-press, a po godzinach analizuje staropolskie kazania.
 
S
 
Justyna Sobala
Jest specjalistą DTP w firmie Lionbridge, współpracuje z miesięcznikiem „Znak". Wcześniej pracowała jako redaktorka strony internetowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 
Lucyna Sterczewska
Od 2010 r. pracuje jako operator DTP w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pa­pies­kie­go Jana Pawła II w Krakowie. Od 2011 r. prowadzi własną pracownię wydawniczą, w któ­rej zajmuje się szeroko pojętym przygotowaniem tekstu do druku – redakcją i ko­rek­tą tekstu, składem i łamaniem, projektowaniem okładek, przygotowywaniem in­de­ksów. Współpracowała m.in. z takimi instytucjami i wydawnictwami jak Warszawska Fir­ma Wydawnicza, MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Narodowe Cen­trum Kultury, Wydawnictwo Esprit, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Astra, Wydawnictwo Scriptum, Museolab czy Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.
 
Marta Stolarz
Jest grafikiem 3D, wykonuje wizualizacje i animacje 3D m.in. na potrzeby aplikacji inter­ne­to­wych. Pracuje jako wolny strzelec.
 
Ś
 
Katarzyna Śledź
Pracuje dla Wydawnictwa Księgarni Akademickiej. Wykonuje korekty i indeksy. Praca ma charakter zdalny.
 
U
 
Małgorzata Uzarowicz
Sekretarz redakcji wydawnictwa "Czarne".
 
W
 
Artur Wiśniewski
Redaktor Wydawnictwa Znak i nauczyciel akademicki WSE im. J. Tischnera w Krakowie.
 
Marta Woszczak
Właścicielka firmy „Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki" zajmującej się kom­ple­kso­wym przygotowaniem książek do druku i wydań elektronicznych. Dotychczas współ­pra­co­wała z Wydawnictwem Karmelitów Bosych, Nextweb Media, Instytutem Języka Polskiego PAN, Avertą, Wydawnictwem AT Group i kołami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego i innych ośrodków akademickich.
 
Z
 
Paulina Ząbkowska
Absolwentka edytorstwa i zarządzania własnością intelektualną. DTP & Graphic Designer w Comarch.
 
Judyta Zegan
Absolwentka polonistyki (UP), edytorstwa (UJ), Akademickiego Kursu Typografii (UKSW) oraz Szkoły Grafiki Komputerowej. Projektantka i redaktorka. Jest założycielką Pracowni Edytorskiej „skład.ka”, która zajmuje się kompleksowym przygotowaniem publikacji do druku, oferuje usługi redaktorskie oraz graficzne. Pracowała w takich wydawnictwach jak PWM czy Esprit. Obecnie jest graphic designerką w firmie IKROPKA, specjalizującej się w komunikacji, employer brandingu, audytach oraz projektowaniu graficznym.
 
Kamila Zimnicka-Warchoł
Redaktor w wydawnictwie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
 

Drodzy Absolwenci!

Zachęcamy do prze­sy­ła­nia informacji o Pań­stwa losach zawodowych.

Bar­dzo chętnie umie­ści­my je na naszej stronie. Pro­si­my także w miarę moż­noś­ci o aktu­a­li­za­cje tych danych. Są one nie tylko wizytówką naszej Ka­te­­d­ry, ale również dają mo­­żli­wość kontaktu edy­to­rom rożnych spe­cjal­ności.

– Klaudia Socha