Co wybrać? Edytorstwo!

Pasjonujesz się literaturą, kulturą i językiem, a nowoczesne media nie są dla Ciebie tajemnicą? Chcesz studiować polonistykę, ale obawiasz się, że takie studia nie zagwarantują Ci zdobycia cennych umiejętności praktycznych? Edytorstwo na Wydziale Polonistyki UJ to wypróbowany przez lata kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności.

Czym jest edytorstwo na UJ?

  • Pomostem między humanistyką a nowoczesnością – to studia łączące polonistyczne tradycje i innowacyjność, przekazujące współczesną wiedzę przy użyciu nowatorskich metod nauczania.
  • Spotkaniem ze sławami polonistyki, wykładowcami i pracownikami branży wydawniczej, gotowymi dzielić się swoim doświadczeniem.
  • Przygodą z miastem i kulturą – siedziba Katedry znajduje się tuż przy malowniczym krakowskim rynku.

Rekrutacja

Mimo że kandydatów jest więcej niż miejsc, nie zwiększamy limitu przyjęć – dbamy o jakość kształcenia (zajęcia przy komputerach, stanowiące znaczącą część programu, mu­szą się odbywać w dobrze wyposażonej pracowni, a ta ma ograniczoną liczbę sta­no­wisk). Ponadto nasi absolwenci powinni znajdować pracę zgodną z wykształceniem, nie chcemy więc zwiększać ich liczby ponad potrzebę.

Szczęśliwe połączenie

Studia edytorskie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są szczęśliwym po­łą­cze­niem wiedzy i umiejętności. Z jednej strony pozwalają poznać literaturę i język polski na poziomie takim, jak na polonistyce (a jest to niezła propozycja dla ambitnego studenta), z drugiej zaś strony – umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych przy profesjonalnym publikowaniu tekstów. Absolwent studiów I stopnia zdobywa umie­ję­tno­ści redaktora wydawnictwa (korekta, adiustacja, redakcja techniczna i merytoryczna, przygotowanie publikacji), a także uczy się obsługi programów komputerowych uży­wa­nych w procesie wydawniczym; jeśli zadba o poszerzenie swoich umiejętności, może się stać biegłym projektantem publikacji. Absolwent studiów II stopnia, zależnie od obranej ścieżki specjalizacyjnej, ma kwalifikacje do zarządzania wydawnictwem i pracy w marketingu, projektowania publikacji tradycyjnych bądź też przygotowywania edycji naukowych lub różnego typu edycji elektronicznych. Poczytaj na temat opisu programu i zobacz bieżącą ofertę w danym roku akademickim.

Losy absolwentów

Absolwenci edytorstwa UJ są cenieni przez pracodawców, ponieważ dobrze sobie radzą z poważniejszymi zadaniami: solidne wykształcenie polonistyczne czyni z nich re­dak­to­rów i projektantów lepszych niż ci, których wykształcenie ogranicza się do umiejętności ściśle zawodowych.

Poczytaj o naszych absolwentach więcej
 

Genius loci

Edytorstwo studiuje się na ulicy Gołębiej, między innymi w budynku, w którym mieściła się najlepsza oficyna drukarska polskiego renesansu, firma Hieronima Wietora, Łazarza Andrysowica i Jana Januszowskiego. Dziś stoją tam do dyspozycji studentów dobrze wy­po­sa­żone sale dydaktyczne i pracownia komputerowa z programami, które są na­rzę­dzia­mi edytorskimi XXI wieku. Studenci mają też możliwość uczestniczenia w pracach dynamicznie działającego Koła Naukowego Edytorów.

Połączenie programu studiowania tekstów dawnych i nowych, starych druków i książek elektronicznych, języka polskiego w jego bogactwie tradycyjnym i współczesnym – to propozycja dla ambitnych kandydatów o zamiłowaniach humanistycznych, którzy chcie­liby połączyć wiedzę z umiejętnościami zawodowymi przydatnymi także po zdobyciu dyplomu. To propozycja cyfrowej humanistyki, która ma przyszłość.


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe