Dla kandydatów i studentów

Dla kandydatów

Studia na kierunku edytorskim proponowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powinni roz­wa­żyć kandydaci o zainteresowaniach humanistycznych, którzy myślą nie tylko o przy­jem­ności studiowania, ale też o perspektywach przyszłej kariery zawodowej.

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać Edytorstwo na Wydziale Polonistyki UJ i zapoznaj się z przygotowaną przez Katedrę ofertą studiów.

 

Dla studentów i doktorantów


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe