Kształcenie edytorskie

W Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych od początku wielką wagę przywiązywano do kształcenia kadr dla wydawnictw. W tym celu opracowano program studiów edy­tor­skich, najpierw jako zestaw tzw. opcji dla starszych lat filologii polskiej, a od 1998 r. jako specjalność w obrębie Wydziału Polonistyki z własnym programem i oddzielną rekrutacją.

Niemal przez 10 lat były to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Gdy w pol­skim szkolnictwie wyższym wszedł w życie system boloński, program kształcenia podzielono na dwa etapy. Na I stopniu zmieściły się kursy potrzebne redaktorowi wy­daw­nic­twa, w tym zajęcia komputerowe, przygotowanie publikacji, wiedza o pra­wie autorskim i grafice książkowej. II stopień studiów edytorskich wprowadzał studentów w warsztat wydawcy naukowego, poznawali też nowe techniki wydawnicze. Takie kształcenie z tytułem zawodowym magistra otrzymało od 2003 roku, w którym opuścili uczelnię pierwsi absolwenci, prawie 150 osób.

W lutym 2013 roku Senat UJ podjął uchwałę o powołaniu na Wydziale Polonistyki kie­run­ku Edytorstwo na studiach I i II stopnia. Ich program różni się od dotychczasowego, zwłaszcza na stopniu II, na którym studenci mają do wyboru różne moduły specjalizacyjne. Studia łączą teorię z praktyką: Katedra współpracuje z firmami i osobami dysponującymi doświadczeniem na rynku tradycyjnych i nowych mediów.