Przejdź do głównej treści strony

dr Agnieszka Narębska

pracownik katedry w latach ?

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie rozprawy doktorskiej Teatralne fascynacje Zygmunta Nowakowskiego, Wydział Polonistyki UJ 2008, promotor prof. dr hab. Jacek Popiel.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, specjalność teatrologia. Jej zainteresowania naukowe obejmują historię teatru i dramatu polskiego XX w ze szczególnym uwzględnieniem okresu 20-lecia międzywojennego.

Przez lata pracująca w krakowskich wydawnictwach i instytucjach kultury jako specjalista do spraw marketingu.

 

Strony WWW

Mateusz Antoniuk

Wybrane publikacje

W stronę praktyki – podręczniki sztuki aktorskiej w ramach serii Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku – udział przy opracowaniu naukowym

Z dziejów teatru krakowskiego. Antonina Hoffmann, Stanisław Koźmian, Zygmunt Przybylski; redakcja wraz z Dariuszem Kosińskim – przyjęte do druku

Wincenty Rapacki, Przewodnik dla teatrów amatorskich – opracowanie naukowe – przyjęte do druku

Album przygotowany na otwarcie nowego gmachu Opery Krakowskiej

Program teatralny przygotowany do spektaklu Macieja Sobocińskiego Dziady – Teatr im. J. Słowackiego