Przejdź do głównej treści strony

dr Elżbieta Zarych

pracownik katedry w latach ?

Komparatystka, tłumaczka literatury niemieckiej i włoskiej, redaktorka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja komparatystyka); praca magisterska „Fantastyka w utworach E.T.A. Hoffmanna” (promotor prof. dr hab. M. Cieśla-Korytowska).
Tu w 2002 r. uzyskała też tytuł doktora; praca doktorska w zakresie literaturoznawstwa pt. „Wpływ filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego romantyzmu w ujęciu badaczy filozofii i literatury” (promotor prof. dr hab. M. Cieśla-Korytowska). Przebywała na licznych stypendiach zagranicznych w Niemczech i we Włoszech, m.in. w Jenie i w Genui.

Od 1997 r. prowadzi na uniwersytecie zajęcia z historii literatury i literatury porównawczej, a także z zagadnień edytorskich (rynek książki dziecięcej i młodzieżowej, redakcja tekstów tłumaczonych) i językowych (warsztaty językowo-edytorskie, kultura języka polskiego, język i kultura polska dla obcokrajowców), jednocześnie pracując w wydawnictwach i współpracując z nimi jako redaktorka, recenzentka, tłumaczka i autorka.

Autorka licznych prac poświęconych literaturze i kulturze XIX i XX w. oraz współczesnej, pozycji edukacyjnych, leksykonów i słowników, a także beletrystyki; w tym baśni literackich. Ma różnorodne i szerokie zainteresowania, w których centrum znajduje się książka, język i wyobraźnia.

 

Strony WWW

elzbieta.zarych@uj.edu.pl

Elżbieta Zarych

Wybrane publikacje

Książki:

L. Tieck, Baśnie z „Phantasusa”, wstęp, oprac. i tłum. E. Zarych, Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”, Temida 2, Białystok 2020.

Elżbieta Zarych, Chrześcijański cesarz końca monarchii. Karol I Habsburg, eSPe, Kraków 2015, 248 s.

Elżbieta Zarych, Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla na literaturę polskiego romantyzmu, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2010, 276 s. (także jako e-book, Gdańsk 2015)

Artykuły i rozdziały w tomach:

Inny/obcy i inni/obcy w komiksach KaeReLa (Karola Kalinowskiego) „Łauma” i „Kościsko”, w: Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji, WUJ, Kraków 2019.

Ludowe, literackie i romantyczne w Górnośląskich baśniach i podaniach (Oberschlesiche Märchen und Sagen) Josepha von Eichendorffa, w: Joseph von Eichendorff (1788-1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí: kolektivní monografie = Joseph von Eichendorff (1788-1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, red. L. Martinek, M. Gamrat, Slezská univerzita v Opavě, KLP – Koniasch Latin Press, Opava 2018; online: http://literatura.fpf.slu.cz/?page_id=13

Wyobraźnia, Kolberg i demonologia słowiańska w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego, w: Słowiańskie światy wyobraźni = Slavic worlds of imagination, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2018.

Wyobrażenie śmierci i zmarłego jako szkieletu w książkach dla dzieci, w: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej = Death in literature for children and young adults, red. K. Slany, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018.

Zielnik wróżek, zielnik wyobraźni – „L'herbier des fées” (Zielnik wróżek) Benjamina Lacombe’a i Sébastiena Pereza, w: Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej, red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska, WUJ, Kraków 2017. 

Geograficzno-literacki szkic piórkiem (Kunzischer Riss) – mapa berlińskiego i fantastycznego świata E.T.A. Hoffmanna, w: Geografia krain zmyślonych, red. W. Kostecka i M. Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Leśmianowski Orient w typografii i ilustracji „Ali Baby i czterdziestu zbójców”, „Sztuka Edycji” 2020/1.

Literatura oświecenia dla dzieci i młodzieży wydawana w XVIII w. na ziemiach polskich – problemy, zjawiska, podziały, tematy; „Terminus” 2019/4 (21); online: http://www.ejournals.eu/Terminus/2019/Terminus-2019-4/art/14976print/ 

Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w „Innych baśniach” Zbigniewa Brzozowskiego, „Teksty Drugie” pt. Wyobraźnia antynomiczna 2018/5.

Książka zabawka, książka wzbogacona: wyobraźnia – obraz – sztuka edytorska, „Bibliotekarz Podlaski” Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach, 2018/2 (19); online: http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl/cms/?page_id=930&lang=pl 

Niemieckie książki dla dzieci oraz dla młodzieży na rynku polskim w XXI wieku – ruch wydawniczy, recepcja, perspektywy; „Orbis Linguarum” pt. Przestrzenie literatury niemieckiej 2018/3 (48); online: http://www.atut.ig.pl/?1394,orbis-linguarum-vol.-48

Po co dzieciom przypisy? Rola przypisów w książkach dla młodego czytelnika, „Sztuka Edycji” Filozofia przypisów 2017/2; online: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/issue/view/1274/showToc 

Przekład literatury dla dzieci i młodzieży – między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika, „Teksty Drugie” 2016/1. 

„Nocna rozmowa” – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu, „Teksty Drugie” 2015/5.

Fantastyka w utworach E. T. A. Hoffmanna, „Teksty Drugie” 1998/5.

Encyklopedie, leksykony, słowniki:

Hasła: Wydawnictwa dla dzieci, Ilustracje dla dzieci, Portret dziecka, Biblijny obraz dziecka, Dobranocki, Elementarze, Teatr kukiełkowy w: Encyklopedia dzieciństwa, pod red. D. Waloszek, 2016, online: www.encyklopediadziecinstwa.pl.

Encyklopedia literatury polskiej, pod red. E. Zarych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005. 

Słownik pisarzy polskich, pod red. E. Zarych, wyd. I, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004; wyd. II uzupełnione, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008.