Przejdź do głównej treści strony

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

współpracownik katedry

  • Praca magisterska pt. Oprawy z XVI i XVII wieku w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie (obrona 2009 r.)
  • Zainteresowania: introligatorstwo krakowskie XV-XVI w., dzieje technik introligatorskich, historia bibliotek 
 

Strony WWW

katarzyna.plaszczynska@gmail.com

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Nagrody i wyróżnienia

 

Uczestnictwo w grantach

  • Stare druki Biblioteki XX. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna
 

Wybrane publikacje

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Książka Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Słów kilka o odkryciu dokonanym w Bibliotece oo. Dominikanów w Krakowie, „Terminus”, XV: 2013, z. 29, s. 445–462

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Nieznane książki króla Zygmunta Augusta w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. 63 (2013), s. [71]-81

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Superekslibrisy dominikańskie – ślady bibliofilskiej działalności Braci Kaznodziejów, w: Tegumentologia polska dzisiaj, red. Arkadiusz Wagner, Toruń 2015.

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Superekslibris ST – na tropie dawnej biblioteki oo. dominikanów, w: O miejsce książki w historii sztuki 2. Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski, red. Agnieszka Gronek, Kraków 2017.

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Łukasz ze Lwowa – jego związki z introligatorem Jerzym Moellerem i nietypowy pomysł na superekslibris, w: Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, Toruń 2017.

Wystawy

  • marzec–czerwiec 2014
    „W deszczki oprawić – najpiękniejsze oprawy starych druków z XV-XVIII w. w Bibliotece XX. Misjonarzy na Stradomiu 
  • październik–grudzień 2014
    Znaki własnościowe w Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie