Przejdź do głównej treści strony

dr Magdalena Komorowska

adiunkt

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: edytorstwo naukowe – na pod­sta­wie rozprawy „Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi”, Wydział Polonistyki UJ 2010.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, specjalność: edytorstwo. Jej zainteresowania naukowe obejmują edytorstwo naukowe i historię dawnej książki (XVI i XVII wiek). Tłumaczka literatury historycznej i literatury faktu.

 

Strony WWW

magdalena.komorowska@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Magdalena Komorowska

Uczestnictwo w grantach

  • Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania
 

Ważniejsze edycje naukowe

(oprac.) Fabian Birkowski, Kazania na pogrzebie wielebnego ojca księdza Piotra Skargi, oprac. M. Komorowska, Kraków 2014

 

Wybrane publikacje

Magdalena Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, Kraków 2012

Magdalena Komorowska, Mówca czy autoplagiator? W poszukiwaniu książki miejsc wspólnych Piotra Skargi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2013, 3 (21), s. 109–123

Piotr Skarga o czytaniu i pisaniu ksiąg, Rzecz o dziele Piotra Skargi. Słowo o języku, historii i kulturze, pod red. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2013, s. 13–24

Magdalena Komorowska, „Zbroje, oręża i przyprawy do wojny – „Kazania przygodne Piotra Skargi jako wydanie zbiorowe, [w:] Nad spuścizną Piotra Skargi, pod red. J. S. Gruchały, Kraków 2012, s. 27–43

Magdalena Komorowska, Staropolscy tłumacze jezuiccy a nowoczesna koncepcja przekładu. Na przykładzie tłumaczeń ks. Piotra Skargi, [w:] Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, pod red. M. Guławskiej-
-Gawkowskiej, K. Hejwowskiego i A. Szczęsnego, Warszawa 2012, s. 377–388

Magdalena Komorowska, Szesnastowiecznego typografa dążenie do doskonałości – z tajników warsztatu Andrzeja Piotrkowczyka, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012, s. 263–275

Magdalena Komorowska, Wzorzec kazania przygodnego w twórczości Piotra Skargi, [w:] Studia rhetorica, pod red. M. Choptianego i W. Ryczka, Kraków 2011, s. 81–91

Magdalena Komorowska, Mówca redaktorem – „Na modlitwach czterdziestu godzin" księdza Piotra Skargi jako problem edytorski, „Terminus, IX: 2007, z. 2 (17), s. 157–172

 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji dr Magdaleny Komorowskiej