Przejdź do głównej treści strony

Maria Piasecka

pracownik katedry w latach ?

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Księgi ktore zową Język (1542), polski przekład dzieła Erazma z Rotterdamu Lingua”.
 
Interesuje się historią książki, tradycją klasyczną we wczesnej nowożytności oraz edytorstwem naukowym tekstów dawnych.
 
Obecnie kieruje grantem „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589–1730”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

Maria Kozłowska

Uczestnictwo w grantach

  • Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589–1730 
 

Edycje

Jacob Balde, Poema de vanitate mundi – Zygmunt Brudecki, Sen żywota ludzkiego – Jan Libicki, Sen żywota ludzkiego, oprac. i wstęp M. Kozłowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013

 

Publikacje

Maria Kozłowska, Interpretacja trudnych fragmentów z „Rytmów abo wierszy polskich Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w ważniejszych edycjach cyklu, "Pamiętnik Literacki", XVI: 2015, z. 1, s. 183189

Maria Kozłowska, Popularizing Erasmus's Lingua: The Case of Its Polish Translation (1542), [w:] Polish Culture in the Renaissance. Studies in the Arts, Humanism and Political Thought, ed. D. Facca, V. Lepri, Firenze 2013, pp. 25–35 (Biblioteca di Studi Slavistici, 21)

Maria Kozłowska, Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego jako kontynuacja tradycji emblematycznej oraz przejaw siedemnastowiecznego manieryzmu, „Terminus”, XIV: 2012, z. 25

Maria Kozłowska, Między konwencją drukarską a fonetyką dawnego języka, „Wielogłos”, 2012, nr 3

Maria Kozłowska, Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego jako kontynuacja tradycji emblematycznej oraz przejaw siedemnastowiecznego manieryzmu, „Terminus”, XIV: 2012, z. 25

Maria Kozłowska, Dwa staropolskie przekłady Poema de vanitate mundi wobec oryginału, „Terminus”, XII: 2010, z. 1

(rec.) Maria Kozłowska, Pierwsze pełne wydanie krytyczne emblematów Mikołaja Mieleszki (Mikołaj Mieleszko, Emblematy, Warszawa 2010), „Ruch Literacki”, 2011, nr 6