Przejdź do głównej treści strony

prof. Maria Strycharska-Brzezina

emerytowany pracownik katedry

Uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych 10 paź­dzier­ni­ka 1990 r. Rozprawę habilitacyjną „Po­łu­dnio­wo­kre­so­wa pol­szczyna Żydów" obroniła w 1979 r. na Wydziale Filologicznym UJ.

Podstawowe nurty badawcze: historia języka polskiego, kontakty polszczyzny z innymi językami, socjolingwistyka i socjostylistyka (w tym głownie badania socjolektów polsko-mniejszościowych), edytorstwo (zwłaszcza wydania rękopisów z okresu XVIII – 1 poł. XIX w. oraz zapomnianych druków z okresu po powstaniu styczniowym).

Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

Promotor pracy doktorskiej (dr T. Christowej-
-Markowej) oraz kilkudziesięciu magisterskich.

 

Strony WWW

 

Maria Strycharska-Brzezina

Ważniejsze edycje naukowe

Hieronima Floriana Radziwiłła diariusze i pisma różne, Energeia, Warszawa 1998

Polskojęzyczne podręczniki dla klasy I szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane grażdanką, Wydawnictwo PAU, Kraków 2006

Wybrane publikacje

Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych – autorski cykl monografii:

  • Polszczyzna Żydów, PWN, Warszawa – Kraków 1986 (stron 612 + 2 + 21 fot. + 2 mapki)
  • Polszczyzna Niemców, PWN, Warszawa – Kraków 1989 (stron 276 + 15 fot. + 7 mapek)
  • Stylizacja huculska, Universitas, Kraków 1992 (stron 286 + 15 fot. + mapka)

Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów, Energeia, Warszawa 1997 (stron 472)

Kozak ukraiński. Studium językowe, Universitas, Kraków 2005 (stron 376 + 38 fot.)

Socjolingwistyka a dzieje literatury polskiej. Studia nad stylizacją językową w utworach literackich, Collegium Columbinum, Kraków 2009 (stron 486)