Materiały do Dziejów OPiM

Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych oraz Pracownia-Archiwum OPiM przedstawiają nową serię wydawniczą „Materiały do Dziejów Oficyny Poetów i Malarzy”. Jej redaktorem jest prof. dr hab. Janusz S. Gruchała, a obejmuje ona następujące tomy:

  • Justyna Wysocka, Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950-2007, Kraków 2018
  • Szymon Laks, Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Korespondencja, oprac. Jadwiga Malik, Kraków 2018
  • Marian Pankowski, Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Korespondencja, oprac. Edyta Cybińska i Janusz S. Gruchała, Kraków 2019
  • Listy jako wyzwanie dla edytora, red. Janusz S. Gruchała, Kraków 2019
  • Czesław Miłosz, Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Korespondencja, oprac. Grzegorz Fijas, Kraków 2020

Prace naukowe sfinansowane zostały przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.