Tablica albo Konterfet Cebesa

Tablica albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa – okładka

Tablica albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, tłum. Maciej Wirzbięta, wydała Justyna Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2011 (Terminus. Bibliotheca Classica).

 
Tablica Cebesa (Kebetos pinax, Tabula Cebetis) to grecki dialog pouczający o dobrym, moralnym życiu, w formie narracyjnej alegorii przedstawiający ludzką egzystencję i duchowy wysiłek, który człowiek powinien podjąć, by osiągnąć cnotę i prawdziwe szczęście.

Antyczny tekst odkryli renesansowi humaniści: świadectwa jego znajomości odnajdujemy w piśmiennictwie i zabytkach kultury wizualnej Odrodzenia, był on także jednym z renesansowych bestsellerów: w XVI wieku miał ponad sześćdziesiąt wydań w rozmaitych wersjach językowych. Tabula Cebetis ukazała się również po polsku jako Tablica albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa. Przyswoił ją polszczyźnie (za pośrednictwem wersji łacińskiej) Maciej Wirzbięta.

Tablica albo Konterfet Cebesa... zachowała się w dwóch egzem­pla­rzach edycji drukowanej w 1581 roku w drukarni Macieja Wirzbięty w Krakowie (nie są znane późniejsze przedruki dzieła). Pierwszy z nich znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI. Qu 1721, drugi zaś w Bi­blio­­tece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Cim. Qu 2177.

Egzemplarze te różni stan zachowania: w książce prze­cho­wy­wa­nej w Ossolineum przetrwał drzeworyt in plano przedstawiający domniemany wygląd obrazu wiszącego w świą­tyni Saturna. Oba egzemplarze powtarzają te same błędy składu, z wyjątkiem słowa „rozlicznemi” (k. A2v), które w druku ossolińskim wytłoczono jako „rozliczemi”.

 

Podstawa wydania:

Podstawą niniejszego wydania jest egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. 
Zobacz egzemplarz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Inne edycje tego dzieła:

Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa, oprac. J. Sokolski, Wrocław: Atut 2012, 122 s., ISBN: 978-83-7432-866-1.

Edycja dokonana rok później.

 

fotografie egzemplarza książki:

Tablica albo Konterfet Cebesa – okładka oryginalnaTablica albo Konterfet Cebesa – okładka współczesna

Po lewej oryginalna karta tytułowa, po prawej okładka książki współczesnej