Interkultureller DIALog durch Regionalisierte Lehrwerke

Finansowany przez Unię Europejską program edukacyjny, „Lifelong Learning Programme” (LLP) projekt nr Z/LLL/00026, nr umowy: 2007-3633/001-001, realizowany w latach 2008–2009.

Z myślą o umocnieniu językowej różnorodności i konkurencyjności Europy oraz w celu wspar­cia dialogu interkulturowego podjęta została w ramach projektu IDIAL próba opra­co­wa­nia innowacyjnych materiałów dydaktycznych o charakterze regionalnym i interkulturowym, do wykorzystania w ramach kształcenia się przez całe życie w szkołach, na uniwersytetach oraz w dalszym kształceniu zawodowym. Materiały te zostaną wykorzystane na Słowacji, w Bułgarii, Polsce oraz w Niemczech. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele wymienionych krajów w równym stopniu uczestniczą w opracowaniu koncepcji podręczników. Dzięki temu można w pełni uwzględnić różnice kulturowe w kontekście języka rodzimego i docelowego na wszystkich płaszczyznach pragmatycznych i kulturowych, co z kolei przekłada się na rozwój tolerancji i wzajemnego poszanowania kultur.

 
kierownik:
kierownik międzynarodowy: Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne
kierownik zespołu przygotowującego podręcznik polski: dr hab. Ewa Skorupa, prof. UJ
 
wykonawcy:
Ewa Lipińska, Mateusz Świstak, Zuzanna Szatanik, Marta Widlarz, Paulina Kabalak, Magdalena Kędzierska
 
 
W ramach projektu:
Przygotowano dwutomowy podręcznik przeznaczony do nauki języka polskiego jako ob­ce­go (poziom B1) dla studentów niemieckojęzycznych, tj. Niemców, Austriaków, nie­miec­ko­ję­zy­cznych Szwajcarów. Studenci specjalności edytorskiej aktywnie uczestniczyli w tym przed­się­wzię­ciu i ich autorstwa jest projekt typograficzny wydawanych podręczników, ilustracje i piktogramy; wykonali ponadto skład, odpowiadali za redakcję techniczną, dokonywali adiustacji i korekty.


Publikacje powstałe po zakończeniu projektu:

  • Ewa Skorupa, Ewa Lipińska, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych. Cz. 1 i 2, Kraków 2010 (IDIAL).
  • Ewa Skorupa, IDIAL. Podręczniki regionalne a dialog interkulturowy. Polski dla studentów niemieckojęzycznych, [w:] Polonistyka bez granic
     

Strona WWW projektu: