Konkurs o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Nagroda imienia Krystyny i Czesława Bednarczyków została ustanowiona na mocy zapisu testamentowego jej fundatorów, założycieli emigracyjnej Oficyny Poetów i Malarzy. Przyznawana jest przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekujący się spuścizną archiwalną Bednarczyków, który do współpracy zaprosił krakowskie oddziały:

 • Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
 • Związku Polskich Artystów Plastyków oraz
 • Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii.

Konkurs o Nagrodę ogłaszany jest naprzemiennie w jednej z dwóch odsłon: literackiej i graficznej. Jego celem jest upamiętnienie twórców londyńskiej oficyny i ich działalności wydawniczej, w której najlepsze tradycje artystycznego drukarstwa łączyły się z zamiłowaniem do polskiej literatury i sztuki.

 

Bieżąca edycja:

Zostanie ogłoszona

 

Poprzednie edycje:

 • Edycja 2018 – Konkurs poetycki
  Czas trwania konkursu: 6 czerwca 2018 – 30 września 2018. Ogłoszenie wyników odbyło się 14 grudnia 2018. Laureatem został Jerzy Kronhold (tom Skok w dal, 2016).  
   
 • Edycja 2016 – Konkurs poetycki
  Czas trwania konkursu: 24 maja 2016 – 30 września 2016. Ogłoszenie wyników odbyło się 15 grudnia 2016. Laureatką została Urszula Kozioł (tom Klangor, 2014).  
   
 • Edycja 2015 – Konkurs graficzny
  Czas trwania konkursu: 15 maja 2015 – 30 listopada 2015. Przedłużony do 30 kwietnia 2016. Ogłoszenie werdyktu odbyło się 23 czerwca 2015. Laureatem został Jerzy Dmitruk, autor zestawu grafik do tomu Jana Brzękowskiego pt. Przyszłość nieotwarta.
   
 • Edycja 2014 – Konkurs poetycki
  Czas trwania konkursu: 15 maja 2014 – 30 września 2014.
  Ogłoszenie wyników odbyło się 15 grudnia 2014. Laureatami zostali Krzysztof Lisowski za tom Poematy i wiersze do czytania na głos oraz Łukasz Nicpan za książkę poetycką Do czytającej list.
Konkurs OPiM na Facebooku