Krystyna i Czesław Bednarczykowie

Czesław Bednarczyk

(ur. 20 lipca 1912 r. w Kamieńcu Podolskim, zm. 12 czerwca 1994 r. w Londynie)
 
Współzałożyciel londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, drukarz, wydawca, autor kilkunastu tomików poetyckich, podpułkownik II Korpusu Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 
Uczestniczył w walkach pod Monte Cassino oraz pod Bolonią. Swoją działalność edytorską, za którą został wyróżniony m.in. nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, opisał w książce W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny (Londyn, 1988).
 

Krystyna Bednarczyk

(ur. 12 kwietnia 1923 r. w Warszawie, zm. 29 kwietnia 2011 r. w Londynie)

Współtwórczyni londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, wydawca, typograf, poetka, żołnierz AK. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Po śmierci męża samodzielnie kontynuowała wspólne przedsięwzięcie i kierowała Oficyną. Autorka utworów poetyckich wydanych w zbiorach pt. Obmowy świtów (Londyn, 1978) oraz Niedocałowane szczęście (Londyn, 2000). W latach 2005–2010 przewodniczyła Związkowi Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

 

 

Po wojnie Bednarczykowie osiedli na stałe w Wielkiej Brytanii. W latach 1949–2011 prowadzili niezależne wydawnictwo oraz drukarnię. Ponadto od 1966 do 1980 roku redagowali kwartalnik literacki „Oficyna Poetów”, o którym Marian Pankowski z uznaniem mawiał „Pismo-Utopia”. Londyńscy typografowie wierzyli w tradycyjne rzemiosło drukarskie, a za piękną książkę uważali taką, która została wykonana ręcznie oraz stanowiła wspólne dzieło pisarza i artysty plastyka. W swojej pracowni przyjmowali adeptów drukarstwa, w domu prywatnym zaś organizowali spotkania autorskie. Ufundowali Nagrodę Literacką im. Tadeusza Sułkowskiego (przyznaną siedmiokrotnie od 1963 r.) oraz – ustanowioną na mocy zapisu testamentowego współzałożycielki Oficyny – Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków