Otwarcie Pracowni – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Na otwarcie Pracowni – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy do Krakowa zjechali goście z różnych części Europy i świata. 28 listopada 2013 roku dokonano uroczystej inauguracji działalności powołanej w październiku 2012 roku jednostki.

 

Sesja naukowa w Bibliotece Jagiellońskiej

Pierwsza – oficjalna – część wydarzenia odbyła się w Bibliotece Jagiellońskiej. Przy­by­łych po­wi­tał kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocnicznych oraz Archiwum OPiM, prof. Janusz Gruchała. W rozpoczynającym spotkanie wystąpieniu Prorektor UJ ds. kadrowych i finan­so­wych, ówczesny dziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. Jacek Popiel, wspominał początki starań o pozyskanie archiwum OPiM dla Krakowa i Uniwersytetu. Wagę daru Krystyny Bed­nar­czy­kowej podkreślili dziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. Renata Przybylska, oraz dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk.

Sesję naukową poświęconą Oficynie, prowadzoną przez prof. Ewę Skorupę, otworzyło wystą­pie­nie Reginy Wasiak-Taylor, sekretarz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, która wspo­mi­na­ła rolę Krystyny Bednarczykowej jako prezesa związku. W drugim wystąpieniu prof. Janusz Gruchała zabrał słuchaczy do północnego Londynu, opowiadając o prowadzonych w domu Bednarczyków w Colindale pracach nad przygotowaniem spuścizny do transportu do kraju oraz opisując kategorie przechowywanych w Pracowni zbiorów. Justyna Wysocka scharakteryzowała działalność wydawniczą i drukarską firmy Bednarczyków, a Aldona Pikul opowiedziała o Krystynie i Czesławie Bednarczykach jako artystach książki.

Wykład w Bibliotece Jagiellońskiej poświęcony Oficynie Poetów i Malarzy

Zobacz fotorelację

Inauguracja działalności OPiM, 28 XI 2013

 

Wzbogacenie kolekcji Archiwum

Spotkanie obfitowało w miłe akcenty. Bratanica Krystyny Bednarczykowej, Grażyna Kolo­po­lew­ski, przekazała na ręce prof. Popiela przyznany Krystynie pośmiertnie przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który dołączył do kolekcji Archiwum. Regina Wasiak-Taylor podarowała przedstawicielom Uniwersytetu kilka egzemplarzy ostatniej książki wydanej z sygnetem Oficyny, „Ojczyzna literatura”, swojego autorstwa. Goście opuszczali Bibliotekę Jagiellońską obdarowani egzemplarzami wydawnictw Oficyny, w tym kultowego już „Kubusia”.

 

Ogłoszenie konkursu poetyckiego

W trakcie sesji ogłoszono konkurs poetycki, zgodnie z wolą fundatorki Archiwum. Szczegóły udostępnione są także na stronie.

 

Wernisaż wystawy w Muzeum UJ

Po przerwie obiadowej goście odwiedzili Collegium Maius, gdzie zorganizowano wystawę dzieł sztuki z kolekcji Bednarczyków. O artystach, których prace można było podziwiać podczas wernisażu, opowiedziała kurator wystawy, Maria Gajek. Zebrane w zabytkowej sali dzieła Feliksa Topolskiego, Mariana Szyszko-Bohusza, Franciszki Themerson czy Józefa Czapskiego pozwoliły przez chwilę poczuć atmosferę domu Bednarczyków. 

Dziekan Renata Przybylska i kierownik Pracowni Janusz Gruchała podczas wernisażu

Zobacz fotorelację

Wystawa kolekcji Oficyny w Muzeum UJ, 28 XI 2013

 

Wizyta w Pracowni

Po zamknięciu wernisażu zaproszono wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nowo wyremontowanych pomieszczeń Pracowni przy ulicy Gołębiej 14. Na okazję otwarcia przy­go­to­wano wystawę najbardziej interesujących materiałów ze zbiorów Archiwum, uchylając rąbka tajemnicy zawartości licznych przewiezionych z Londynu pudeł. Dyskusje nad małą prasą drukarską, zdjęciami w albumach, przy przygotowanym przez studentów edytorstwa poczęstunku zamknęły dzień inauguracji.

Goście w pomieszczeniach Pracowni – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Zobacz fotorelację

Zwiedzanie archiwum OPiM, 28 XI 2013

Konferencja w BJ

Wernisaż wystawy