Wystawa OPiM w Muzeum Collegium Maius

Dzieła sztuki z kolekcji Bednarczyków w depozycie w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Polonistyki UJ na mocy sporządzonego przez Krystynę Bednarczyk zapisu testa­men­to­wego odziedziczył w 2012 r., oprócz bogatego archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, także liczne dzieła sztuki. Znalazły się wśród nich zarówno oprawione obrazy, jak i luźne, wyma­ga­jące uporządkowania, szkice i rysunki zebrane w osobnych teczkach. Autorami tych prac są, by wymienić tylko kilkoro spośród wybitnych twórców, Feliks Topolski, Franciszka Themerson oraz Józef Czapski. Ze względu na wysoką wartość artystyczną otrzymanych w spadku dzieł, kierownik Pracowni – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy przekazał najcenniejsze z nich w depozyt Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wystawa w Collegium Maius

Obrazy i grafiki z domowej kolekcji Bednarczyków zostały po raz pierwszy udostępnione zwiedzającym na wystawie w Collegium Maius UJ. Jej wernisaż odbył się 28 listopada 2013 r. podczas uroczystej inauguracji działalności Pracowni – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, w której wzięli udział zaproszeni goście, władze dziekańskie naszego Wydziału oraz jego pracownicy i studenci. Krótką prelekcję poświęconą zgromadzonym dziełom oraz ich autorom wygłosiła pani Maria Natalia Gajek, której – jako przedstawicielce Działu Zbiorów Muzealnych – zawdzięczamy przygotowanie wystawy.

 

Czas trwania wystawy: 28 listopada 2013 – 1 grudnia 2013
w godzinach otwarcia Muzeum UJ
ul. Jagiellońska 15

 

Dziekan Renata Przybylska i kierownik Pracowni Janusz Gruchała podczas wernisażu

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Wystawa kolekcji Oficyny w Muzeum UJ, 28 XI 2013

Zdjęcia z wystawy w Muzeum UJ