Podyplomowe Studia Redaktorskie

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje specjalistyczne Podyplomowe Studia Redaktorskie.

Są to pierwsze w Polsce tego typu roczne studia podyplomowe: no­wo­cze­sne, pionierskie, niezawodne i prowadzone przez najlepszych specjalistów.

 

Podyplomowe Studia Redaktorskie

To studia dla wszystkich absolwentów studiów (licencjackich lub magisterskich) zainteresowanych pracą w wydawnictwie bądź współpracą z wydawnictwem, którzy pra­gną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje ca­ło­kształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania pu­bli­ka­cji. Kompetencje w tym zakresie są niezbędne przy pracach przygotowawczych słu­żą­cych wydaniu publikacji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich bądź zdobytą wiedzę wy­ko­rzy­stać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Strona www studiów podyplomowych

Zainteresowanych szcze­gółami zapraszamy na stronę www.pse.po­lo­ni­sty­ka.uj.edu.pl.