Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 43 (parter),
tel. +48 12 6631321
 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK